KUIDAS ME SEDA TEEME?

Meie tööprotsessi 4 põhietappi

 
 

SOOVID & NÕUDMISED

Pannakse paika lähteülesanne, projekti eelarve, tarnijad, ajakava jne.

 
 

VISIOON & 3D

Täpsustatakse mõõdud/ mahud/ üldilme.

 
 

DETAILNE PROJEKTEERIMINE

Valmistatakse tööjoonised, mille saab vajadusel tootmisse edastada.

 
 

TAUSTATUGI

Lahendatakse tootmises projektiga seonduvaid küsimusi ning teostatakse omanikupoolset järelevalvet.