Teenused

Professionaalne abi laevade projekteerimisel - IDEEST TEOSTUSENI

 
 

PÄDEVUS

Diplomeeritud laevaehitusinsener + ~10 aastat töökogemust laevaprojekteerija ja disainerina (kogemused nii klaasplast-, alumiinium- kui ka RIB-paatide tootmisest)

 
 

VÕIMALUSED

Efektiivne koostöö teiste oma ala professionaalidega (sisekujundajad, laevaehitajad, mööblitootjad).

 
 

TEHNOLOOGIA

Tänapäevane riist- ja tarkvarapark võimaldavad teha nii hüdrodünaamilisi arvutusi, modelleerimist, projekteerimist, visualiseerimist kui ka animatsioone.

 
 

KINDLUSTUNNE

Projektid valmivad vastavalt kehtivatele normidele ja reeglitele (DNV, Lloyd’s, RMRS)

 

DISAIN

Läheneme igale projektile personaalselt ja koostöös Kliendiga jõuame sobivaima lõpptulemuseni.

 

3D MODELLEERIMINE

Et anda parim ülevaade loodavast tootest, saavutada täpsus ning ennetada probleeme tootmises, loome igast tootest 3D mudeli.

 

PROJEKTEERIMINE

Projekteerimisel lähtume kehtivatest ehitusnormidest ja kliendi poolt soovitud klassiühingureeglitest.

 

NÕUSTAMINE

Nõustame laeva ostmisel õige valiku tegemisel, olemasoleva ümberehitamisel või uue loomisel.

 

PROJEKTIJUHTIMINE

Parima lõpptulemuse saavutamiseks pakume ka projektijuhtimise- ja omanikujärelevalveteenust.

 

VISUALISEERIMINE & ANIMATSIOON

Fotorealistliku lõpptulemuse nägemine veel enne toote valmimist võimaldab oma ideed paremini turustada.